Üstökös a Nagy Medve galaxis-erdejében

2020 június 05
| Szerző: Világos Blanka
[caption id="attachment_2371" align="alignleft" width="600"]

A Nagygöncöl csillagainak elnevezése.Forrás: http://www.norumbega.net
A Nagygöncöl csillagainak elnevezése.Forrás: http://www.norumbega.net

A C/2017 T2 (PanSTARRS) nevű üstökössel már megismerkedtünk bő két héttel ezelőtti cikkünkben, amikor is a Szivar-galaxist környékezte meg. A Szivar-galaxis a Nagy Medvében található, ami a Nagygöncölt magában foglaló csillagkép.

Üstökösünk azóta is ebben a nagy csillagképben robog és sorra környékezi meg a szebbnél szebb galaxisokat!

A Nagy Medve csillagkép nem véletlenül hemzseg a galaxisoktól, ugyanis ebben az irányban éppen kifelé nézünk a Tejútrendszer síkjából.

Így errefelé takarja el legkevésbé csillagrendszerünk poros, zsúfolt korongja a kilátást.

Égi vándorunk ebben a hónapban épp a medve uralta málnáson süvít át, keresztül-kasul érintve a szebbnél szebb csillagvárosokat. Sajnos azonban ezek mind roppant távoli és halvány rendszerek, így alábbi válogatásunk főként azoknak érdekes, akik egy legalább 15 cm átmérőjű távcsövet meg tudnak ragadni.

Az üstökös látszik majd kézi távcsőben is, azonban a galaxisokat csak nagytávcsőben láthatjuk halvány, ámde annál izgalmasabb ködösségként sejleni. Ha nincs távcsövünk, akkor se essünk kétségbe!

A látványos üstökös-galaxis együttállásokról szebnél-szebb fotók várhatók majd asztrofotósaink kamerachipjének fotonvödreiből.

Lássuk is, hogy mi fog történni!

Június 4-én, csütörtök éjjel csupán 1 fokra lesz égi vándorunk a csillagkép legfényesebb csillagától, a Dubhétől. Ez a Nagygöncölnek a rúdtól legtávolabb eső csúcsa, a szekér jobb felső hegye.

Ez egy kiváló mankó lehet nekünk ahhoz, hogy nyakon csípjük az üstököst, hiszen egy kézi távcsőben is már kényelmesen, egy képben látszik a kettő.

Sajnos az üstökös még mindig nem elég fényes ahhoz, hogy szabad szemmel látható legyen, de már egy kis kézitávcső is megteszi!

Az NGC 3690 jelzésű kölcsönható galaxispár a Hubble felvételén.Forrás: https://www.spacetelescope.org/images/heic0810as/
Az NGC 3690 jelzésű kölcsönható galaxispár a Hubble felvételén.Forrás: https://www.spacetelescope.org/images/heic0810as/

Június 8-án, hétfőn az NGC 3690 jelzésű kölcsönható galaxispár mellett suhan el, mindössze fél fokra, azaz egy telihold-átmérőre. Ez egy igen különleges objektum, ugyanis két csillagváros éppen összeolvad egymás gravitációs vonzóereje révén.

Mivel fényessége 13 magnitúdó, valóban csak nagytávcsőben pillanthatjuk meg egy halvány pacaként.

Viszont a két fényes galaxismagot elkülönülve láthatjuk, ha elég szemfülesek vagyunk!

Az NGC 3898 (fent középen) és kisebb társa, az NGC 3888. Az NGC 3888 túlsó oldalán halad majd el az üstökös.Forrás: https://images.mantrapskies.com/
Az NGC 3898 (fent középen) és kisebb társa, az NGC 3888. Az NGC 3888 túlsó oldalán halad majd el az üstökös.Forrás: https://images.mantrapskies.com/

Június 12-én, pénteken az NGC 3780 és az NGC 3888 között repül át, előbbitől 25, utóbbitól 45 ívpercre. A két galaxis nincsen egymással kapcsolatban, de éppen ugyanolyan fényesnek látszanak, 12,6 magnitúdósnak, ez egy véletlen egybeesés.

Az NGC 3888 leginkább arról ismert, hogy egy még kicsit fényesebb csillagváros, az NGC 3898 közvetlen közelében helyezkedik el, aminek most az üstökös éppen a túlsó oldalán helyezkedik majd el.

Mind a három említett galaxis spirális, ám a spirálkarok megpillantásához hatalmas műszerre és sasszemre van szükségünk, de egyáltalán a megpillantás is legalább 15-20cm-es távcsövet igényel.

15-én, hétfőn ismét a Nagygöncöl egyik alkotója, a fényes Phecda közelébe ér vándorunk.

Ez a csillag a göncöl rúdja alatti “kerék”, tehát a Dubhével átellenes csillag.

Ez ismét kiváló támpontot nyújt az üstökös megkeresésénél.

Az M109 galaxis szépen látszódik nagy távcsőben.Forrás: https://theskylive.com/sky/deepsky/messier-109-object
Az M109 galaxis szépen látszódik nagy távcsőben.Forrás: https://theskylive.com/sky/deepsky/messier-109-object

Másnap, 16-án, kedden egy nagyon izgalmas közelséget pillanthatunk meg: üstökösünk az M109 mellett robog el 40’-re. Ez az egyik legfényesebb galaxis a Nagy Medvében, 10,6 magnitúdós, de többnyire még mindig nem elég hozzá sajnos a kézi távcső.

Képében egy szép, félig megdöntött spirálgalaxist láthatunk.

Hónap 18-án, csütörtökön az NGC 4026-t veszi be 20’ híján az üstökös. Ez egy 12,2 magnitúdós, gyönyörű lentikuláris galaxis. A lentikuláris galaxisok nagyon különlegesek, átmenetet képeznek a spirális és elliptikus galaxisok között.

A spirálgalaxisokhoz hasonlóan központi dudorukat egy lapos korong veszi körbe, a csillagok döntő többsége ebben helyezkedik el - spirálkarokat azonban nem figyelhetünk meg.

Ez a csillagváros éppen pengeélesen áll bele az éjszakába, hiszen pontosan éléről látunk rá.

Az NGC 4026 lentikuláris galaxis, amely éppen éléről látszik.Forrás: https://images.mantrapskies.com/
Az NGC 4026 lentikuláris galaxis, amely éppen éléről látszik.Forrás: https://images.mantrapskies.com/
Az NGC 4088 (fent) és NGC 4085 (lent) galaxispáros. Az NGC 4088 furcsa alakja annak köszönhető, hogy egy másik galaxis gravitációs kölcsönhatása eltorzította.Forrás: https://www.cloudynights.com/
Az NGC 4088 (fent) és NGC 4085 (lent) galaxispáros. Az NGC 4088 furcsa alakja annak köszönhető, hogy egy másik galaxis gravitációs kölcsönhatása eltorzította.Forrás: https://www.cloudynights.com/

Másnap, 19-én, pénteken hasonló közelségbe ér az NGC 4085 és 4088 alkotta pároshoz. Előbbi 12,8, utóbbi 12,0 magnitúdós. Mindkettő spirálgalaxis, ám a fényesebb NGC 4088 igazi gyöngyszem.

Egy kölcsönhatás révén torzult az alakja, és a felvételeken nagyon jellegzetes formát ölt, de távcsőben is eléggé kiterjedt ködösség.

Az NGC 4100 galaxis.Forrás: http://www.astrophotos.net/
Az NGC 4100 galaxis.Forrás: http://www.astrophotos.net/

Június 20-án, szombaton már fokozódik a helyzet: igencsak szorosan, 5’-re közelíti meg üstökösünk az NGC 4100-at. Ez egy 11,7 magnitúdós, szivar alakú spirálgalaxis. Lenyűgöző lesz ez az együttállás, hiszen rendkívül szoros lesz, és a galaxis is elég fényes.

Június 23-án, kedden ismét egy Messier-galaxis, az M106 kerül a célkeresztbe!

Ez egy fényes, 8,4 magnitúdós csillagváros, így akár kézi távcsőben is elcsíphetjük, 50’-re az üstököstől! Ezzel át is lépett vándorunk a Vadászebek csillagképbe, ami a Göncöl rúdja alatti két fényes csillagot és annak tág környezetét foglalja magában.

Az M106 a Vadászebek csillagkép egyik legszebb galaxisa.Forrás: http://annesastronomynews.com/
Az M106 a Vadászebek csillagkép egyik legszebb galaxisa.Forrás: http://annesastronomynews.com/

A hónap végén, 30-áról július 1-jébe hajló éjszakán érkezik az igazi szenzáció: az NGC 4490-et konkrétan elüti és átszeli az üstökös hajnali 2 körül! Ez egy 9,8 magnitúdós spirálgalaxis, ami gravitációsan kölcsönhat a mellette található, 11,9 magnitúdós NGC 4485-tel.

Az üstökös az este folyamán folyamatosan halad át a páros között, 11 óra körül környékezi meg a halványabb csillagvárost, majd hajnali 2-kor halad el az NGC 4490 magja felett, és 3-kor már a galaxis túloldalán lesz.

Ez egy kihagyhatatlan alkalom és érdemes lesz ténylegesen követni óráról órára, hiszen ilyen karambol igazán ritka egy üstökös és galaxis között!

Annak szemléltetésére is kiváló, hogy csupán egy óra alatt mennyit képes elmozdulni egy naprendszerbeli égitest!

Természetesen, mielőtt bármilyen fizikai kalamajkára gondolnánk, a 14 fénypercre járó üstökös és a 25 millió fényévre tartózkodó galaxis csak látszólag találkozik az égbolton: A galaxis valójában 53 billiószor messzebb van tőlünk, mint az üstökös.

Az NGC 4490 (balra) és NGC 4485 (jobbra). Az üstökös a kép szerint jobbról, a kisebb galaxis irányából érkezik majd 11 óra körül és hajnali 2-kor a nagyobb galaxis magját szeli majd át. Ez egy szenzációs esemény van, szurkoljunk a derült égért!Forrás: http://annesastronomynews.com/
Az NGC 4490 (balra) és NGC 4485 (jobbra). Az üstökös a kép szerint jobbról, a kisebb galaxis irányából érkezik majd 11 óra körül és hajnali 2-kor a nagyobb galaxis magját szeli majd át. Ez egy szenzációs esemény van, szurkoljunk a derült égért!Forrás: http://annesastronomynews.com/

A Nagy Medve csillagkép, így vele együtt a hónapban az üstökös hazánkból cirkumpoláris, azaz sosem nyugszik le. Az még azonban, hogy egész éjszaka látszik, nem azt jelenti, hogy mindig ugyanolyan jó is a megfigyelhetősége.

Júniusban az éjszaka folyamán egyre lejjebb süllyed ez az égterület, hajnalban már a horizontot súrolja.

Ekkor a halvány objektumok fényét elnyeli a vastag légréteg, ezért érdemes sötétedés után minél hamarabb felkeresni a közelségek helyszínét!

Ragadjunk hát távcsövet, mert különleges látvánnyal ragadtat el minket az üstökös!

Érdemes nyomon követni útját, mert a hónap folyamán egyre izgalmasabb randevúknak lehetünk szemtanúi!

 

Szerző: Világos Blanka, Tudományos segédmunkatárs

CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet