SOFIA, a repülő obszervatórium: egy korszak lezárul

SOFIA, a repülő obszervatórium: egy korszak lezárul

2022 szeptember 22
| Szerző: Nagy Zsófia, Tudományos munkatárs
Szeptember végén befejezi működését a NASA és a német SOFIA Intézet által üzemeltetett, infravörös tartományban mérő SOFIA távcső...

A SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, vagyis az infravörös csillagászati sztratoszférikus obszervatórium) 2,7 méter átmérőjű infravörös távcsövének különlegessége, hogy egy Boeing–747SP repülőgép fedélzetéről végez méréseket. A 12 km-es repülési magasság az infravörös sugárzást elnyelő atmoszféra nagy része felett van, így olyan hullámhossztartományban engedte tanulmányozni az Univerzumot, amely földi távcsövekkel elérhetetlen. A SOFIA távcső a NASA és a Német Lég- és Űrügyi Központ (DLR) együttműködésének eredménye.

A távcső mobilitása lehetővé tette, hogy szinte az égbolt bármely irányában méréseket végezzenek, ami nagy előny a földi távcsövekkel szemben. Az infravörös tartomány pedig olyan jelenségekbe enged bepillantást, amelyek a földi, optikai tartományban mérő távcsövek számára elérhetetlenek: olyan objektumok tanulmányozását teszi lehetővé, amelyeket csillagközi por- és gázfelhők fednek el.

A tízórás repülések során a SOFIA megfigyelései a következő témákra irányultak: a csillagok életének kezdete és vége, új naprendszerek keletkezése,  komplex molekulák azonosítása, naprendszerbeli objektumok (bolygók, üstökösök és aszteroidák) vizsgálata, galaxisok feltérképezése, csillagok mágneses terének mérése, illetve a galaxisok közepén lévő fekete lyukak tanulmányozása. A SOFIA több műszerrel van felszerelve – kamerákkal, spektrométerekkel és a mágneses terek mérésére alkalmas polariméterekkel – amelyek ezen témák kutatására alkalmasak. A műszerek közeli, közép- és távoli infravörös hullámhosszakon is mérnek.

Az űrtávcsövekkel ellentétben a SOFIA műszerei minden repülés után karbantarthatók, így a távcső arra is alkalmas, hogy a későbbiekben űrtávcsöveken alkalmazandó technológiákat teszteljenek segítségével.

A távcső fejlesztése 1996-ban kezdődött, az első méréseket 2010-ben végezték, végül 2014-re érte el a tervezett, működtetéséhez szükséges teljesítményt. A SOFIA repülőobszervatóriumot a NASA Palmdale-ben (Kaliforniában) található Armstrong Flight Research Center intézete üzemelteti, a Universities Space Research Association-nel (USRA, Columbia, USA) és a német SOFIA Intézettel (DSI; Stuttgarti Egyetem) együttműködésben.

A SOFIA repülés közben. FORRÁS:  NASA/Jim Ross (https://www.nasa.gov
A SOFIA repülés közben. FORRÁS: NASA/Jim Ross (https://www.nasa.gov

A SOFIA már nyolc éve sikeresen működik, és érdekes eredményeket szolgáltat az infravörös égboltról. Ám semmi nem tarthat örökké: a SOFIA működése szeptember végén –  vagyis a napokban –  lezárul. A SOFIA misszió sikeréhez  több száz –  Amerikában és Németországban dolgozó – kutató járult hozzá.

 

A SOFIA öröksége

A következőkben a SOFIA eredményei közül válogatunk.

A SOFIA detektálta azt a fajta molekulát, ami az Univerzumban elsőként keletkezhetett, mindössze 100000 évvel az ősrobbanást követően: a hélium-hidridet. Ez a molekula a későbbi Univerzumban is jelen van, ám a SOFIA mérései előtt még nem detektálták az űrben. A SOFIA tette lehetővé, hogy a kutatók az NGC 7027 planetáris ködben azonosítsák, vagyis egy olyan gázból és plazmából álló burokban, amely bizonyos típusú csillagok körül képződik az életük vége felé ledobott gázfelhőből. Ez a felfedezés fontos információval szolgál a korai Univerzum megértésére vonatkozóan is.

Felvétel az NGC 7027 ködről, illetve a héliumból (vörös) és hidrogénből (kék) álló hélium-hidrid molekula illusztrációja. Forrás: Judy Schmidt,NASA/ESA/Hubble
Felvétel az NGC 7027 ködről, illetve a héliumból (vörös) és hidrogénből (kék) álló hélium-hidrid molekula illusztrációja. Forrás: Judy Schmidt,NASA/ESA/Hubble

A SOFIA eredményei közé tartozik annak a detektálása is, ahogy egy – az Orion ködben lévő – fiatal csillag erős csillagszele buborékot képezve a csillag körül megakadályozza, hogy a környezetében újabb csillagok alakuljanak ki. Ez az eredmény fontos szerepet játszik abban, hogy megértsük, egy csillagközi gázfelhőben milyen tényezők határozzák meg a csillagok kialakulását.

Egy, az Orion-ködben nemrég született csillag erős csillagszele által formált buborék (fekete), amely megakadályozza, hogy a környezetében újabb csillagok alakuljanak ki. Forrás: Cornelia Pabst, NASA/SOFIA (https://www.nasa.gov
Egy, az Orion-ködben nemrég született csillag erős csillagszele által formált buborék (fekete), amely megakadályozza, hogy a környezetében újabb csillagok alakuljanak ki. Forrás: Cornelia Pabst, NASA/SOFIA (https://www.nasa.gov

A SOFIA mérései felfedték az M82 galaxis körüli mágneses tér különleges szerkezetét is. A galaxisok mágneses tere általában azok síkjával párhuzamos, ám a 12 millió fényévnyire található M82 esetén arra merőleges. Ennek magyarázata, hogy a mágneses erővonalakat a galaxis középpontjában kialakuló csillagok erőteljes csillagszele eldeformálta. Az M82 galaxis egy különleges típusba tartozik, amelyben tízszer olyan gyorsan keletkeznek csillagok, mint a Tejútrendszerben. A keletkező csillagok erőteljes csillagszele olyan mechanizmus, ami a galaxisok anyaga egy részének távozásához vezet. Ez a folyamat különösen a korai Univerzumban lehetett fontos, amikor a csillagok keletkezési üteme jóval nagyobb volt, mint a jelenlegi Univerzumban.

Az M82 galaxis és annak a SOFIA által mért mágneses tere (vonalak), melyek az erős csillagszél eredményeként a galaxis síkjára merőlegesek. Piros színnel a hidrogén színképvonalában mért kifúvások láthatók (a Kitt Peak Obszervatórium adatai alapján), míg a sárga szín a közeli és középinfravörös felvételek kombinációja a SOFIA és Spitzer-űrtávcső mérései alapján. Forrás: NASA/SOFIA; NASA/JPL-Caltech
Az M82 galaxis és annak a SOFIA által mért mágneses tere (vonalak), melyek az erős csillagszél eredményeként a galaxis síkjára merőlegesek. Piros színnel a hidrogén színképvonalában mért kifúvások láthatók (a Kitt Peak Obszervatórium adatai alapján), míg a sárga szín a közeli és középinfravörös felvételek kombinációja a SOFIA és Spitzer-űrtávcső mérései alapján. Forrás: NASA/SOFIA; NASA/JPL-Caltech

A SOFIA az exobolygók kutatásában is részt vett. Az epszilon Eridani jelzésű csillag bolygórendszere a legközelebbi azok közül a csillagok közül, amik hasonlóak a Napunk korábbi állapotához. A SOFIA adatai felfedték a csillag körüli port tanulmányozva, hogy a bolygórendszer a Naprendszerünkhöz hasonló:  a por eloszlása a maprendszerünkbeli aszteroidaövekhez hasonlók létezésére utalt a csillag körül, amelyek közül az egyik egy Jupiter méretű bolygó közelében található.

Az epszilon Eridani rendszer művészi illusztrációja. Az előtérben látható egy, a Jupiterhez hasonló csillag közvetlenül egy aszteroidaöv mellett, hasonlóan a Naprendszerünkhöz. A képen még két, távolabbi aszteroida- vagy üstökösöv látható, amelyek közül az egyik a Kuiper-övhöz hasonló méretű. Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook
Az epszilon Eridani rendszer művészi illusztrációja. Az előtérben látható egy, a Jupiterhez hasonló csillag közvetlenül egy aszteroidaöv mellett, hasonlóan a Naprendszerünkhöz. A képen még két, távolabbi aszteroida- vagy üstökösöv látható, amelyek közül az egyik a Kuiper-övhöz hasonló méretű. Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook

A SOFIA a galaxisok magjaiban lévő fekete lyukak megértéséhez is hozzásegített: adatai bizonyították, hogy a Cygnus A galaxis középpontjában lévő fekete lyukba történő anyagbehullást a mágneses erővonalak irányítják. A mágneses tér szerepe az, hogy az annak szerkezetét követő anyag így elég közel kerül a fekete lyukhoz, hogy annak fogságába essen. Nem minden galaxisban ilyen a mágneses tér szerkezete, így ez fontos lehet annak megértéséhez, hogy miért aktívak a fekete lyukak egyes galaxisokban, míg más galaxisokban nem.

Művészi illusztráció a Cygnus A galaxis magjáról, amelyben a mágneses erővonalak hatására az anyag a fekete lyukhoz közel kerül. A SOFIA eredménye rávilágít, milyen fontos a mágneses tér ismerete annak megértéséhez, hogy mennyi anyag nyelődik el egy fekete lyukban. Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook
Művészi illusztráció a Cygnus A galaxis magjáról, amelyben a mágneses erővonalak hatására az anyag a fekete lyukhoz közel kerül. A SOFIA eredménye rávilágít, milyen fontos a mágneses tér ismerete annak megértéséhez, hogy mennyi anyag nyelődik el egy fekete lyukban. Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook

A komplex szerves molekulák detektálása csillagközi gázfelhőkben fontos lehet a földi élet kialakulásának megértése szempontjából. A SOFIA mérései az NGC 7023 jelű gázköd irányában azt mutatták, hogy a közeli csillagok sugárzásának hatására a ködben lévő komplex szerves molekulák egymással reakcióba lépve még komplexebb molekulákká állnak össze. Ez a felfedezés meglepte a kutatókat, mivel arra számítottak, hogy a sugárzás hatására ezek a molekulák szétesnek.

Az NGC 7023 köd kompozitfelvétele. A piros és zöld színek a SOFIA, míg a kék a Spitzer-űrtávcső adatait mutatják. Mindhárom szín különféle komplex szerves molekulák populációjára utal. Forrás: NASA/DLR/SOFIA/B. Croiset, Leiden Observatory és O. Berné, CNRS; NASA/JPL-Caltech/Spitzer
Az NGC 7023 köd kompozitfelvétele. A piros és zöld színek a SOFIA, míg a kék a Spitzer-űrtávcső adatait mutatják. Mindhárom szín különféle komplex szerves molekulák populációjára utal. Forrás: NASA/DLR/SOFIA/B. Croiset, Leiden Observatory és O. Berné, CNRS; NASA/JPL-Caltech/Spitzer

A BD +20 307 jelű kettős csillagrendszer a Földtől több mint 300 fényévnyire található. A SOFIA adatai arra utalnak, hogy a csillagrendszerben két bolygó összeütközhetett egymással. Korábban is ismert volt, hogy a csillagrendszerben található törmelékanyag melegebb volt, mint amennyire legalább 1 milliárd éves csillagok esetén számítani lehet. A SOFIA megmérte a törmelék infravörös fényességét, ami arra utalt, hogy a rendszerben még mindig található meleg por, tehát a bolygók ütközése a közelmúltban történhetett. A Hold keletkezése hasonló ütközés eredménye lehet.

Művészi illusztráció arról, ahogyan a BD +20 307 körüli két exobolygó összeütközhetett, anyagukat törmelékké alakítva, amelynek infravörös sugárzása árulta el a már lezajlott eseményt.  Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook
Művészi illusztráció arról, ahogyan a BD +20 307 körüli két exobolygó összeütközhetett, anyagukat törmelékké alakítva, amelynek infravörös sugárzása árulta el a már lezajlott eseményt. Forrás: NASA/SOFIA/Lynette Cook

A fentebb említettek és sok más eredmény a SOFIA küldetésének sikerét bizonyítják. A SOFIA által nyolc éven át összegyűjtött adatok elérhetők lesznek a kutatók számára a NASA archívumában, így még a jövőben is várhatók felfedezések a SOFIA adatai alapján. Az infravörös csillagászat pedig fénykorát éli a SOFIA misszió lezárulása ellenére is, a nemrég felbocsátott James Webb-űrtávcsőnek köszönhetően.

Szerző: Nagy Zsófia, Tudományos munkatárs
CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet