FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG 4.  A Star Wars messzi-messzi galaxisa és lakható világai

FANTÁZIA ÉS VALÓSÁG 4. A Star Wars messzi-messzi galaxisa és lakható világai

2023 június 09
| Szerző: Könyves-Tóth Réka Tudományos munkatárs, CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
Talán túlzás nélkül jelenthetjük ki, hogy a Star Wars messzi-messzi galaxisát a legtöbb ember ismeri.

Épp ezért a jelen cikk nem az ajánlást tűzi ki célul, hanem felvillant pár érdekességet arról a fantáziavilágról, ahol a történet játszódik, és megmutatja, miként fonódik össze a fantázia és a valóság, hogyan ábrázolják a galaxist, illetve a benne található lakható bolygókat az alkotók.

 

Az először elkészített Star Wars film, bár egy meseszerű megnyilvánulással kezdődik, amely szerint a történet helyszínéül egy bizonyos messzi-messzi galaxis jelenik meg, a szemfüles megfigyelő észreveheti, hogy bizony ez a távolinak mondott galaxis nagyon sok tekintetben hasonlít arra a Tejútrendszerre, a galaxisra, ahol mi is élünk. De mit is nevezünk galaxisnak?

 

A galaxisok a távcsővel szemlélt éjszakai égbolton kiterjedt és elmosódott pacáknak látszó csillagcsoportosulások, vagyis olyan helyek az Univerzumban, ahol csillagok milliárdjait kapcsolja össze a gravitációs kölcsönhatás, amelyek egy nagy tömegű középpont, sokszor egy hatalmas, szupernagy tömegű fekete lyuk körül keringenek. A csillagokon kívül a galaxisok tartalmaznak úgynevezett csillagközi gázt és port is, illetve a szemünknek láthatatlan, ám gravitáló sötét anyagot. A mi Naprendszerünk is egy galaxisban, a Tejútrendszerben helyezkedik el, ám már régóta ismert, hogy a mi galaxisunkon kívül még számos egyéb galaxis, úgynevezett extragalaxis létezik.

 

A távcsöves megfigyelések korszakában arra is fény derült, hogy nem minden galaxis egyforma: morfológiájukat, életkorukat, csillagtartalmukat tekintve különböző típusokba sorolhatjuk őket. A galaxisok csoportosítására leggyakrabban a Hubble-féle hangvillát használjuk, amelyen a galaxisoknak 3 fő típusát különíthetjük el: az E-vel jelölt elliptikus galaxisokat, amelyek a szabályos köralaktól kezdve elnyúlt ellipsziseknek is látszhatnak, az S jelölésű spirálgalaxisokat, amelyekben a csillagok spirálszerű struktúrákban keringenek a központi fekete lyuk körül, illetve I-vel jelölt szabálytalan alakú vagy irreguláris galaxisokat.

Galaxistípusok.
Galaxistípusok.

Ezek a galaxistípusok nemcsak a megjelenésüket tekintve különülnek el egymástól, hanem például csillagtartalmukban is: az elliptikus galaxisok jórészt idősebb, kisebb tömegű csillagokból állnak, míg a spirálgalaxisokban és a szabálytalan alakú galaxisokban gyakrabban jelennek meg újonnan keletkezett, fiatal, nagy tömegű csillagok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a spirálgalaxisok fiatalabb képződmények az elliptikus galaxisoknál, csupán annyit mond el, hogy míg az elliptikus galaxisokban egy régebbi korban történt meg a csillagkeletkezés, a spirálgalaxisokban ez a folyamat a napjainkban is jelen van. Szintén érdekes megemlíteni, hogy míg egy spirálgalaxisban a csillagok azonos irányba keringenek, az elliptikus galaxisok csillagpályái véletlenszerűek és kaotikusak.

Talán az előző leírás is jól megmutatja, hogy nagyon sokféle galaxistípust ismerünk. Ennek ellenére a Star Wars galaxisa igencsak hasonlónak mutatkozik meg a mi szülőgalaxisunkhoz. A következő ábra összehasonlítja egymással a Tejútrendszert és a Star Wars helyszínéül szolgáló galaxist. Ugye meglepődünk a rengeteg hasonlóság láttán? Vajon véletlenek lennének?

 

A Star Wars galaxisa és a Tejútrendszer.
A Star Wars galaxisa és a Tejútrendszer.

Az ábra alatti összehasonlítás utolsó sora a kísérőgalaxisokat tünteti fel. Ezek olyan törpegalaxisok, amelyek gravitációsan kötődnek egy nagyobb tömegű galaxishoz. A Tejútrendszernek számos törpegalaxis kísérője van, s ennek mintájára a Star Wars galaxisának is vannak ehhez hasonló szerepet betöltő, aprócska galaxisok a környezetében.

 

A Star Wars világa azonban egy kifejezetten szembetűnő aspektusában eltér Tejútrendszerünktől: míg a mi szülőgalaxisunkban jelenleg nem ismerünk az emberi fajon kívül más technikai civilizációt, a Star Wars univerzuma hemzseg a lakható csillagrendszerekben keringő, különféle idegen fajok lakta bolygótól.

Exobolygók a Star Wars világában.
Exobolygók a Star Wars világában.

Exobolygókat, vagyis a Naprendszeren kívüli bolygókat a mi Tejútrendszerünkben is több mint 5000-et ismerünk, azonban az élet jeleit még nem mutattuk ki egyiken sem. Erre irányuló kutatások viszont napjainkban is zajlanak: lakhatósági zónában keringő exobolygókat keresünk, és igyekszünk az életre utaló jeleket keresni rajtuk. Lakhatósági zónának nevezzük a csillag körül azt az övezetet, ahol a csillagtól kapott fényenergia elegendő ahhoz, hogy a vizet forráspont és fagyáspont között tartsa. Ez a zóna a hidegebb csillagokhoz közelebb, a forróbb csillagoktól pedig távolabb helyezkedik el.

A lakhatósági zóna.
A lakhatósági zóna.

A Star Warsban számos ilyen bolygó jelenik meg a Galaxis különböző vidékein. Ezeket a vidékeket más-más életmód és fejlettségi szint jellemzi. Lássunk néhány példát a Star Wars exobolygóira azáltal, hogy végigbarangolunk a galaxis különböző régióin.

A Star Wars galaxisának régiói.
A Star Wars galaxisának régiói.

A Galaxis központjában találhatóak a legfejlettebb lakott világok, amelyeket Magvilágoknak neveztek el az alkotók. Itt helyezkednek el a leggazdagabb, legsűrűbben lakott csillagrendszerek, s ide tartanak a Galaxis legfontosabb kereskedelmi útvonalai. A történet szerint az emberi faj is itt alakult ki, s a Magvilágokban foglal helyet a Corusant bolygó, ami a galaxis fővárosának funkcióját tölti be.

A Corusant, a galaktikus főváros.
A Corusant, a galaktikus főváros.

Szintén a mag közelében kapott helyet a 7 bolygót számláló Corell rendszerben keringő Corellia bolygó is, Han Solo szülőbolygója.

 

Belülről kifelé haladva a magot a Belső peremvidék követi. Eredetileg Peremvidék volt a neve, és sokáig a galaktikus civilizáció határát is jelölte, azonban később, amikor a gyarmatosítás kiterjedt a Galaxis külsőbb régióira is, a Belső peremvidék új nevet kapott, s világai a fejlődés útjára léptek. Ide tartozik a Jakku nevű hold, Rey otthona, illetve az Onderon, a szeparatisták székhelye a klónok háborúja alatt.

Naplemente a Jakkun.
Naplemente a Jakkun.

A Belső peremvidéket a Középső peremvidék követi a sorban, amelyet a Galaxis békés régiójaként tartanak számon: az ottani csillagrendszerek lakói szabálykedvelő, rendszerető népek, békés kereskedéssel, gazdálkodással foglalkoznak. Ezen vidékek békéjét a galaxis külső vidékeiről portyázó kalózok veszélyeztetik. A Középső peremvidéken található például a szépséges Naboo bolygó, Padmé szülőbolygója, illetve a zöld Kashyyyk, amely a wookie fajnak ad otthont.

 

Város a Naboo bolygón.
Város a Naboo bolygón.
A wookie-k otthona.
A wookie-k otthona.

A Külső peremvidék a galaxis legkülső, legnagyobb területét foglalja magába. Itt agresszív, szabályokat kevésbé kedvelő, vad népek élnek, egyfajta vadnyugati érzés járhatja át az ide tévedt utazót. Itt végzi tevékenységét a huttok rettegett bűnbandája, a Fekete Nap, a Pyke szindikátus, illetve a zygeriai rabszolgatartók.

Jabba, a hutt.

Szintén ennek a régiónak a része a történet szempontjából jelentős Yavin rendszer, amely egy két bolygóból és egy befogott üstökösből álló bolygórendszer. A külső bolygó a Yavin nevű gázóriás, amelynek 26 holdjából mindössze 3 lakható. Itt zajlott le a Star Wars időszámításának kezdetét jelző yavini csata, ahol Luke és csapata fényes győzelmet aratott a birodalmiak felett.

A Yavin-rendszer.
A Yavin-rendszer.

A Külső peremvidéken túl a Galaxis Ismeretlen régiónak nevezett területe húzódik, ahol hiperűr anomáliák, feketelyuk-mezők és gravitációs kutak nehezítik meg a felfedezők dolgát. Éppen ezért területének jó része a történet jelenéig feltérképezetlen marad. Innen származnak a kék bőrszínű, misztikus chissek, amelyeknek jeles képviselője a Lázadók korszakából ismert Thrawn admirális.

Thrawn admirális, a chiss.
Thrawn admirális, a chiss.

Szerző: Könyves-Tóth Réka, Tudományos munkatárs
CSFK Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet